cambridge

ZAPISY

Żeby zapisać się na egzamin należy czytelnie wypełnić wniosek o rejestrację, przesłać go do nas: office@angielskiprogram.edu.pl lub SJO PROGRAM, ul. Fredry 1, 61-701 Poznań, oraz uiścić opłatę egzaminacyjną nie później niż do dnia końca zapisów (patrz terminy i ceny).

UWAGA!!! Żeby rejestracja była ważna konieczne jest spełnienie obu powyższych warunków.

UWAGA!!! Jeżeli kandydat na egzamin potrzebuje zmodyfikowanych materiałów – na przykład materiałów z większą czcionką – musi zgłosić się do nas najpóźniej 3 tygodnie przed datą końca zapisów. Jeżeli konieczne jest wydłużenie czasu egzaminu, na przykład w przypadku dysleksji czy dysortografii, zgłosić się należy najpóźniej tydzień przed datą końca zapisów. Żeby ubiegać się o powyższe udogodnienia, należy przedstawić zaświadczenie lekarskie nie starsze niż 2 lata.

Dane do przelewu:
SJO Program
Ul. Fredry 1
61-701 Poznań
nr konta bankowego - opłaty za egzaminy Cambridge English: 
16 1090 1362 0000 0001 4725 9474

Uprzejmie prosimy, aby w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko kandydata do egzaminu, nazwę egzaminu (np. FCE, YLE Starter), datę egzaminu (dotyczy to części pisemnej) oraz ewentualnie datę urodzenia kandydata do egzaminu.

UWAGA!!! Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Wniosek o rejestrację na egzamin - pdf

Grupowe zgłoszenie na egzamin- formularz - pdf

Regulamin - pdf

ZADZWOŃ 501-458-181