cambridge

Lektorzy- Szkoła Języków Obcych Program. Poznań, Wielkopolska

Szkoła Program Angielski posiada zespół sympatycznych i dobrze przygotowanych do pracy lektorów.
Wszystkie zajęcia, za wyjątkiem grup początkujących, prowadzone są zarówno przez nauczycieli polskich, jak i zagranicznych, tzw. native speakers.
Nauczyciele polscy to absolwenci filologii angielskiej lub kolegium języka angielskiego i w znakomitej większości posiadają dodatkowe kwalifikacje w postaci ukończonych kursów metodycznych (CELTA, CELTYL). Biorą również udział w konferencjach w Polsce i w Anglii na temat nauczania języka angielskiego, takich jak IATEFL czy Pase. Większość nauczycieli zagranicznych także posiada dyplom uczelni wyższej oraz ukończone kursy metodyczne nauczania języka obcego, tzw. TEFL. Wyjaśnienie zawiłości gramatycznych to zadanie dla polskiego lektora, natomiast rozmowa z native speakerem nie znającym języka polskiego ośmiela uczestników i przyspiesza proces nauczania języka obcego.
Szkoła prowadzi regularne szkolenia dla lektorów u siebie w szkole, tzw in-house teacher training, osobno dla grup dzieci i młodzieży i osobno dla grup egzaminacyjnych prowadzone przez Centre Exams Manager.  Ponadto od tego roku lektorzy szkoleni będą w trakcie cyklicznych webinariów, prowadzonych przez doświadczoną lektorkę.
Szkoła posiada dobrze wyposażoną bibliotekę oraz ( Uwaga: nowość) tablice multimedialne do wykorzystania w trakcie zajęć.