cambridge

KURSY GRUPOWE

Proszę o więcej informacji o kursach:*pola wymagane

Wybierz:*

Kursy angielskiego grupowe, egzaminacyjne, indywidualne w Poznaniu

W tym roku szkolnym Szkoła PROGRAM oferuje kursy grupowe dla dzieci od 7 roku życia, dla młodzieży, w tym również przygotowanie z języka angielskiego do egzaminu ósmoklasisty i MATURY oraz dla osób dorosłych, a także przygotowujące do egzaminów Cambridge English Qualifications.

Egzaminy Cambridge

Większość naszych grup dziecięcych i młodzieżowych przygotowuje się do egzaminów Cambridge YLE Starters, Movers, Flyers oraz KET i PET for Schools, a także B2 First (FCE).

Cena każdego kursu obejmuje:
• Pisemny i ustny test diagnostyczny
•Zajęcia łączone z lektorem polskim i angielskojęzycznym native speakerem (nie dotyczy grup początkujących)
• Możliwość zakupu podręcznika ze zniżką za pośrednictwem szkoły
• Stałą ocenę postępów w nauce, testy i raporty semestralne
• Konsultacje z nauczycielem i nadzór metodyczny
• Możliwość korzystania z biblioteki i mediateki szkolnej
• Świadectwo ukończenia kursu
• W grupach egzaminacyjnych także testy i egzaminy próbne w tym tzw. mock exam
Nasi słuchacze klasyfikowani są do odpowiednich grup na podstawie testu diagnostycznego, a w grupach dziecięcych i młodzieżowych także na podstawie wieku.

NASZE KURSY GRUPOWE
Kursy 7-9 lat

Kursy 10-12 lat

Kursy 13-18 lat
Proponowany kurs przeznaczony jest dla młodzieży na poziomie od początkującego do średnio zaawansowanego (pre A1 – B1 wg CEFR). Nasz kurs to 120 lekcji grupowych. Zajęcia prowadzone są w małych grupach do 10 osób*, co umożliwia nauczycielowi na indywidualne podejście do potrzeb każdego ucznia i monitorowanie jego postępów. Na zajęciach uczniowie rozwijają umiejętność komunikowania się, jednocześnie poszerzając zakres słownictwa i znajomość angielskiej gramatyki. Uczymy uczyć się języka obcego. Nauczyciele są w stałym kontakcie mailowym z rodzicami i słuchaczami, aby na bieżąco informować o postępach kursantów. W ramach kursu uczniowie opanują też techniki zdawania egzaminów Cambridge English na danym poziomie. Ta umiejętność zdawania egzaminów będzie bardzo przydatna przy przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
Proponowany przez nas kurs przeznaczony jest dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej i ma za zadanie przygotowanie młodzieży do egzaminu na zakończenie 8 klasy na poziomie A2+/B1. W trakcie roku szkolnego uczniowie przyswoją i utrwalą sobie materiał gramatyczno-leksykalny obowiązujący na egzaminie. Pracować będą na oryginalnych materiałach obowiązujących na egzaminie, nauczą się technik egzaminacyjnych oraz powtórzą cały obowiązujący materiał zgodnie z podstawą programową. Zostaną też wdrożeni do obowiązującego na egzaminie tłumaczenia z języka angielskiego na polski. W oparciu o doskonale opracowane Repetytorium uczniowie nauczą się i przećwiczą techniki tłumaczeniowe, które umożliwią lepsze przygotowanie się do tej części egzaminu. W trakcie kursu uczniowie odbędą próbny egzamin, który pozwoli na ocenę ich możliwości. Zajęcia prowadzić będzie doświadczony nauczyciel anglista, mający doświadczenie w przygotowaniu uczniów do egzaminów szkolnych, który doskonale zna wymogi i realia takiego egzaminu. Uczymy jak zdawać język obcy na egzaminie i pomagamy zminimalizować stres przedegzaminacyjny.

Przygotowanie do MATURY z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
Kurs ten jest zaprojektowany specjalnie dla uczniów klas maturalnych, którzy na wiosnę 2024  przystępować będą do egzaminu maturalnego w nowej formule, w wersji podstawowej i rozszerzonej. Kurs zawiera przygotowanie do części zarówno pisemnej ( nauczymy jak pisać list formalny, esej, artykuł, itp.), jak i ustnej. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego polskiego nauczyciela anglistę oraz, dodatkowo, native speaker’a. Kurs umożliwi kompleksowe powtórzenie materiału leksykalno-gramatycznego, pozwoli na nabranie biegłości w posługiwaniu się językiem mówionym i oswoi z sytuacją na egzaminie. W trakcie zajęć uczestnicy poznają techniki zdawania matury w jęz. angielskim oraz będą pracować na oryginalnych testach z lat ubiegłych. Nauczyciele wdrożą również techniki radzenia sobie ze stresem.

Kursy dla dorosłych
Kurs ten przeznaczony jest dla osób dorosłych o poziomie od początkującego do średnio zaawansowanego (pre A1-B1 wg CEFR). Na zajęciach równomiernie rozwijamy 5 umiejętności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, poznawania gramatyki i słownictwa i pisania, szczególny nacisk kładąc na umiejętność komunikowania się i przełamywania barier językowych. W celu  rozwijania umiejętności rozumienia i mówienia, wprowadzane  na zajęciach ciekawe techniki i gry prowadzone są wyłącznie po angielsku, żeby umożliwić naturalną naukę z kontekstu. Ponadto nauczyciele korzystają z technik multimedialnych, wykorzystują oryginalne materiały i nagrania, np. BBC i podcasty, korzystają także z dostępnych w szkole projektorów multimedialnych i oprogramowania do podręczników. Lekcje są ciekawe i pomagają każdą poznaną na zajęciach formę gramatyczną czy leksykalną użyć w praktyce.

Kursy egzaminacyjne
Zajęcia na kursie egzaminacyjnym mogą odbywać się zarówno w trybie stacjonarnym jak i online (wybór należy do kursanta). Więcej informacji na stronie Kursy Egzaminacyjne Cambridge.

Kursy IELTS
Kurs przygotowujący do egzaminu IELTS (International English Language Testing System), który w ostatnich latach stał się niezwykle popularnym, uznanym na świecie testem, sprawdzającym poziom języka angielskiego. Jego rosnąca popularność wynika z faktu, ze jest honorowany przez ponad 10 tysięcy instytucji na całym świecie, w tym agencje rządowe i edukacyjne (większość uniwersytetów) oraz organizacje zawodowe. Jest to jedyny test oceniający znajomość języka angielskiego uznawany przez władze imigracyjne tych krajów, które wymagają tego rodzaju dyplomu. Kurs rozwija wszystkie kompetencje językowe, a nasi doświadczeni nauczyciele posiadają kilkuletnie doświadczeniu w poprowadzeniu tego typu kursu i doskonale znają wymogi egzaminu. Są to zarówno lektorzy polscy, jak i native speakers. Wymagany poziom rozpoczęcia kursu to B1+, aby uzyskać min 7,5 pkt niezbędne do podjęcia studiów uniwersyteckich.

Szkoła PROGRAM oferuje na wszystkie kursy grupowe specjalne rabaty oraz zniżki.

ZADZWOŃ 501-458-181