cambridge

Kursy intensywne English Naturally

Szkoła prowadzi kursy intensywne od wielu lat i wzięło w nich udział wiele osób, tak z firm poznańskich, jak i z całej Polski oraz wiele osób indywidualnych.
Zajęcia prowadzą lektorzy polscy – nauczyciele języka angielskiego oraz wykwalifikowani native  speakers. Wszyscy lektorzy są profesjonalistami, a przy tym niezwykle sympatycznymi ludźmi!

Nauka na kursie „English Naturally” polega na ciągłym kontakcie z językiem przez kilka dni z rzędu, tak, aby osoba ucząca się mogła zacząć myśleć w tym języku i przyzwyczaić się do używania całych wyrażeń automatycznie.
Kurs prowadzi kilku lektorów, którzy zmieniają się w ciągu dnia i – tak jak w życiu- mają różny akcent, różny styl uczenia, zasób anegdot itp. Metody i techniki stosowane w czasie kursu są dostosowane do jego charakteru. Niewiele czasu poświęca się na żmudną pracę z książką, gdyż metoda ta przy takiej ilości godzin byłaby męcząca. Zajęcia urozmaica się różnorodnymi ćwiczeniami. Lektorzy wychodzą też ze swoimi studentami do miasta lub razem z nimi spożywają posiłki. Rozmawiając z nimi na różne tematy, poprawiają ich błędy oraz naprowadzają na właściwe w danym kontekście słowa.
Szkolenie tego typu jest bardzo efektywną formą nauczania. Najlepiej nadaje się do ćwiczenia umiejętności mówienia i słuchania. Można w ten sposób ćwiczyć zarówno język ogólny, jak i biznesowy.

Profil studenta
Przed rozpoczęciem kursu przeprowadzamy test kwalifikacyjny oraz rozmowę, która jednocześnie jest analizą potrzeb w zakresie języka angielskiego. Podczas rozmowy ustalamy cele, które student pragnie osiągnąć w użyciu języka na polu zawodowym i prywatnym oraz braki w poszczególnych umiejętnościach językowych.

Lektorzy
Kurs ten przeprowadzi dla Państwa wysoko wykwalifikowana kadra lektorska - nauczyciele brytyjscy, amerykańscy oraz polscy nauczyciele języka angielskiego .

Cele kursu
* przełamanie barier językowych
* rozwinięcie biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim
* ćwiczenie umiejętności używania języka w sytuacjach zawodowych 
* nauka praktycznego języka przydatnego w sytuacjach towarzyskich
* położenie nacisku na kształtowanie i usprawnianie poszczególnych umiejętności językowych (speaking and pronunciation, listening, writing, reading, use of grammar).

Plan zajęć
Szczegółowy plan zajęć  z podaniem godzin lekcji i tematyki zajęć przygotujemy dla Państwa po sprawdzeniu poziomu znajomości języka oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Ilość lekcji w ciągu tygodnia: od 2-8 zajęć 45-minutowych przez okres tygodnia lub dłużej

Korzyści z udziału w kursie „English Naturally”:
* ilość lekcji na kursie „English Naturally” odpowiada trzymiesięcznemu szkoleniu stacjonarnemu
* naturalny (także poza lekcjami) kontakt z rodowitymi Anglikami i Amerykanami pozwala przełamać bariery  
językowe i sprawi ,że rozmowa po angielsku przestanie być stresującym przeżyciem
* zajęcia na kursie „English Naturally” pozwalają przyzwyczaić się do naturalnej wymowy angielskiej i amerykańskiej
* kurs poprawi ogólną sprawność językową
* duża intensywność zajęć gwarantuje szybkie postępy w krótkim okresie czasu.

Cena kursu – podlega negocjacjom w przypadku kursu długoterminowego i zawiera, oprócz zajęć,
koszt jego przygotowania i opracowania programu, przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego oraz materiałów dydaktycznych, które otrzymają Państwo w czasie kursu, a także folder na materiały.

 

ZADZWOŃ 501-458-181