cambridge

B2 First (FCE)

B2 First i First for Schools (wcześniej Cambridge English: First i First for Schools – FCE)
to egzamin potwierdzający znajomość języka na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Jest on bardzo popularny wśród młodzieży szkól ponadpodstawowych.
Osoba posiadająca ten certyfikat opanowała język angielski na poziomie wyższym średniozaawansowanym i potrafi posługiwać się nim w mowie i piśmie w codziennych sytuacjach, z którymi może mieć do czynienia w pracy i szkole w środowisku anglojęzycznym.
Typowe umiejętności na tym poziomie zaawansowania to:

Format egzaminu i przykładowe testy:
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/exam-format/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/preparation/

ZADZWOŃ 501-458-181