cambridge

Kursy językowe

Kursy języka angielskiego 2020/2021
Szkoła PROGRAM – dawniej PROGRAM Bell - w Poznaniu oferuje kursy języka angielskiego
dla dzieci przedszkolnych metodą Teddy Eddie, dzieci od 7-12 roku życia, młodzieży, także przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty i maturalne oraz dla osób dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Szkoła prowadzi także , jako Autoryzowane Centrum Cambrige Assessment English, kursy egzaminacyjne, w tym kursy BEC Vantage i BEC Higher,
Dla osób, które przygotowują się do studiów za granicą, proponujemy kursy IELTS.
Nauka już od pierwszej lekcji odbywa się prawie wyłącznie po angielsku. Jest to sprawdzona metoda "oswajania" uczącego się z językiem angielskim. W ten sposób zmniejsza się stres nieuchronnie towarzyszący bezpośrednim kontaktom w języku obcym, co pozwala uczącemu się w pełni wykorzystywać nabyte umiejętności.
Większość naszych kursów odbywa się na zasadzie tzw. zajęć łączonych, czyli lekcje prowadzone są na zmianę przez polskiego nauczyciela anglistę i native speaker'a – rodowitego Anglika czy Amerykanina.
Celem zajęć jest równoczesne rozwijanie wszystkich umiejętności językowych - umiejętność rozmawiania czy czytania jest równie istotna jak znajomość gramatyki i słownictwa. Dlatego nasi lektorzy na co dzień stosują metodę komunikatywną zarówno w czasie zajęć dla dzieci, jak młodzieży i osób dorosłych.
Wszystkie nasze lekcje, grupowe i indywidualne, są w czasie całego kursu nadzorowane przez metodyka.

Nauka w Szkole Języków Obcych PROGRAM jest gwarancją najwyższej jakości nauczania.
ZAPISY:
odbywają się od września w sekretariacie szkoły przy ul. Fredry 1,
tel. 61 8519 250, mail: office@angielskiprogram.edu.pl

Karta uczestnika w kursach językowych organizowanych przez PROGRAM - pdf

W roku szkolnym 2020/2021 oferujemy następujące kursy:

Angielski dla dzieci w wieku 3-4 oraz 5-6 lat metodą Teddy Eddie
Angielski dla dzieci w wieku 7 - 9 lat
Angielski dla dzieci w wieku 10-12 lat

Kursy dla młodzieży 13 - 18 lat
Kursy dla ósmoklasistów
Kursy maturalne

Kursy egzaminacyjne
Kursy IELTS

Kursy dla dorosłych
Polish for Foreigners
Kursy intensywne English Naturally


Obozy językowe