cambridge

Kursy angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Poznaniu.

Szkoła PROGRAM – dawniej PROGRAM Bell - w Poznaniu oferuje kursy języka angielskiego dla dzieci przedszkolnych metodą Teddie Eddie, dzieci od 7-12 roku życia, młodzieży, dorosłych, a także przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty i maturalne na wszystkich poziomach zaawansowania. Szkoła prowadzi także, jako Autoryzowane Centrum Cambridge Assessment English, kursy egzaminacyjne na poziomach B2 First, C1 Advanced oraz C2 Proficiency. Dla osób, które przygotowują się do studiów za granicą, proponujemy kursy IELTS.

Egzaminy Cambridge

Każdy, kto chciałby rozpocząć z nami wspólną naukę, zaczyna od przystąpienia do bezpłatnego testu diagnostycznego (test ustny i pisemny). Test pozwala nam dokładnie określić poziom zaawansowania i dobrać odpowiednią grupę. Nauka już od pierwszej lekcji odbywa się prawie wyłącznie po angielsku.
Większość naszych kursów odbywa się na zasadzie tzw. zajęć łączonych, czyli lekcje prowadzone są na zmianę przez polskiego nauczyciela anglistę i native speaker'a –  Anglika czy Amerykanina.
Celem zajęć jest równoczesne rozwijanie wszystkich pięciu umiejętności językowych – mówienia, słuchania, czytania i gramatyki oraz pisania. Dlatego nasi lektorzy stosują na co dzień metodę komunikatywną,  w czasie zajęć dla wszystkich grup wiekowych.
Wszystkie nasze lekcje, grupowe i indywidualne, są w czasie całego kursu nadzorowane przez metodyka, a przeprowadzane testy semestralne pozwalają na stałą ocenę postępów w nauce.

Każda grupa kursowa korzysta z odpowiednio dobranego podręcznika,  który można nabyć w szkole ze specjalną zniżką.

Nauka w Szkole Języków Obcych PROGRAM jest gwarancją najwyższej jakości nauczania.


ZADZWOŃ 501-458-181