cambridge

Kursy w firmach: angielski i inne języki

Chętnie podejmiemy się prowadzenia zajęć z języka angielskiego lub niemieckiego u Państwa w firmie.
Prowadzimy także z zajęcia z języka hiszpańskiego, portugalskiego, francuskiego i innych, bardziej niszowych języków, takich jak arabski czy turecki.
Dla obcokrajowców prowadzimy zajęcia z języka polskiego jako obcego.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

Indywidualne podejście do potrzeb klienta (program szyty na miarę)

Przed rozpoczęciem nauki przeprowadzamy audyt językowy, na który składa się test diagnostyczny oraz rozmowa lektora z pracownikiem. Audyt jest badaniem poziomu znajomości języka określanym w europejskiej skali CEFR. Pozwala nam ułożyć indywidualny program zajęć i dobrać metody pracy, które umożliwią jak najszybsze osiągnięcie wspólnie zdefiniowanych celów, czyli np. zdanie zewnętrznego egzaminu.

Szczegóły organizacyjne

Wielkość grup: zgodnie z potrzebami firmy, sugerujemy maksymalnie 6-8 osób
Częstotliwość zajęć w tygodniu: rekomendowana ilość zajęć: raz lub dwa razy w tygodniu po 90 minut
Miejsce odbywania się zajęć: zgodnie z zamówieniem firmy, w siedzibie firmy lub szkoły
Godziny odbywania się zajęć: ustalone zgodnie z zamówieniem firmy
Poziomy: oferujemy wszystkie poziomy zaawansowania językowego  

Na życzenie Państwa chętnie przeprowadzimy lekcję pokazową u Państwa w firmie dla wybranej grupy Pracowników.

Szkoła PROGRAM prowadzi również: specjalistyczne audyty językowe ze szczegółowym opisem kompetencji językowych pracowników

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

ZADZWOŃ 501-458-181