cambridge

A2 Key (KET)

A2 Key i Key for Schools (wcześniej Cambridge English: Key i Key for Schools – KET)
to egzamin potwierdzający znajomość języka na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Posiadacz certyfikatu potrafi posługiwać się podstawowym językiem angielskim w mowie i piśmie, w codziennych, bardzo przewidywalnych sytuacjach.
Egzamin sprawdza wszystkie cztery umiejętności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość podstawowej gramatyki i słownictwa, które potrzebne są nam na co dzień do efektywnej komunikacji w języku angielskim, na przykład podczas prostych, typowych rozmów towarzyskich.
Wersja for Schools adresowana jest do młodzieży starszych klas szkoły podstawowej. Tematy i zagadnienia zawarte w wersji ‘dla szkół’ dostosowane są do zainteresowań tej grupy wiekowej.
Egzamin motywuje zdających do dalszej nauki i do zdobywania kolejnych językowych certyfikatów.

Format egzaminu i przykładowe testy:
https://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-tests/key-for-schools/exam-format/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key-for-schools/preparation/ - wersja for Schools

https://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-tests/key/exam-format/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key/preparation/

ZADZWOŃ 501-458-181