cambridge

B1 Preliminary (PET)

B1 Preliminary i Preliminary for Schools (wcześniej Cambridge English: Preliminary i Preliminary for Schools – PET)
to egzamin potwierdzający znajomość języka na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Posiadacz certyfikatu opanował język na poziomie średniozaawansowanym i potrafi zastosować swoje umiejętności w praktyce, efektywnie komunikując się w codziennych sytuacjach.
Osoba, która zdała egzamin na tym poziomie potrafi przeczytać i zrozumieć prosty tekst czy artykuł, napisać e-mail na tematy dotyczące życia codziennego i codziennych sytuacji oraz zrozumieć informacje przedstawione w prosty sposób. Jest też świadoma opinii i nastrojów wyrażanych w języku angielskim.
Wersja for Schools adresowana jest do młodzieży starszych klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Tematy i zagadnienia zawarte w wersji ‘dla szkół’ dostosowane są do zainteresowań tej grupy wiekowej.
Egzamin motywuje zdających do dalszej nauki i do zdobywania kolejnych językowych certyfikatów. Jest też dobrym przygotowaniem do kolejnego, najbardziej popularnego egzaminu: B2 First.

Przygotowanie i przykładowe testy:
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary/preparation/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary-for-schools/preparation/ - wersja for schools

Format:
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary/exam-format/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary-for-schools/exam-format/  - wersja for schools

ZADZWOŃ 501-458-181