cambridge

Kursy dla młodzieży 13 -18 lat

Proponowany przez nas kurs przeznaczony jest dla młodzieży na wszystkich poziomach zaawansowania językowego: od początkującego do zaawansowanego. Odbywa się on na zasadzie tzw. zajęć łączonych, czyli lekcje prowadzone są na zmianę przez polskiego nauczyciela anglistę i native speaker'a – rodowitego Anglika czy Amerykanina. Każdy nowy uczestnik odbywa pisemny i ustny test diagnostyczny, dzięki czemu uczy się w przyjaznej atmosferze, na poziomie dobranym do swoich możliwości. Nasz kurs dla  młodzieży 13-18 lat to aż 120 lekcji w roku szkolnym. Zajęcia prowadzone są w małych grupach do 10 osób, co umożliwia nauczycielowi na indywidualne podejście do potrzeb każdego ucznia.

Dla młodzieży w tym wieku proponujemy także kursy dla ósmoklasistów przygotowujące do egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej, w programie którego znajduje się powtórzenie materiału zgodnie z podstawą programową oraz ćwiczenie technik egzaminacyjnych oraz kursy maturalne, dające przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Pełna oferta kursu Kurs dla młodzieży - pdf

Pełna oferta kursu Egzamin dla 8 klasisty - pdf

Pełna oferta kursu Matura 2020 - pdf

Obozy językowe